{:ru}Чего Ожидать После Новой Налоговой Реформы{:}{:ua}Чого очікувати після нової податкової реформи{:}

{:ru}

Недавно министр финансов Наталья Яресько сделала заявление о согласовании проекта налоговой реформы между Кабинетом министров Украины и миссией Международного валютного фонда (МВФ).

На техническом уровне обсуждалась и была согласована налоговоя реформа и определено ее влияние на бюджет 2016 года. Удалось найти резервы для сокращения расходов, что в свою очередь будет способствовать уравновешиванию бюджета.

В первых числах декабря на рассмотрение Верховной Рады Украины будет подан пакет законопроектов, который будет содержать в себе проекты по осуществлению структурных реформ, проект бюджета и новый Налоговый кодекс.

Основными изменениями в Налоговом кодексе является уменьшение ставки налога на доходы физических лиц до 10% (сейчас 15-20%), НДС до 15% (сейчас 20%), единого социального взноса до 20% (сейчас для работодателей от 36,76 до 49 , 7%, для физических лиц — 34,7%) и налога на прибыль до 15% (сейчас — 18%).

Также Наталья Яресько отметила, что Украине пора перестать выдумывать какую-то свою налоговую реформу, а наконец начать делать то, что предлагает МВФ.

Министерство финансов готово представить совершенно новый проект Налогового кодекса, который помешает  обвалу экономики Украины. Также позволит освободить от налогообложения одну минимальную заработную плату, что в свою очередь даст возможность создать систему налогообложения, в которой те, кто получают меньше других, платят и меньшие налоги.

 

{:}{:ua}

Нещодавно міністр фінансів Наталія Яресько зробила заяву про узгодження проекту податкової реформи між Кабінетом міністрів України та місією Міжнародного валютного фонду (МВФ).

На технічному рівні було обговорено та погоджено податкову реформу і визначений її вплив на бюджет 2016 року. Вдалось знайти резерви для скорочення витрат, що в свою чергу сприятиме урівноваженню бюджету.

В перших числах грудня на розгляд Верховній Раді України буде поданий пакет законопроектів, що міститиме в собі проекти по здійсненню структурних реформ, проект бюджету та новий Податковий кодекс.

Основними змінами в  Податковому кодексі являється зменшення ставки податку на прибуток фізичних осіб до 10% (зараз 15-20%), ПДВ до 15% (зараз 20%), єдиного соціального внеску до 20% (зараз для роботодавців від 36,76 до 49,7%, для фізичних осіб – 34,7%) та податку на прибуток до 15% (зараз – 18%).

Також Наталія Яресько наголосила на тому, що Україні прийшов час перестати видумувати якусь свою податкову реформу, а нарешті розпочати робити те, що пропонує МВФ.

Міністерство фінансів готове презентувати абсолютно новий проект Податкового кодексу, що стане на перешкоді до обвалу економіки України. Також дозволить звільнити від оподаткування одну мінімальну заробітну плату, що в свою чергу дасть можливість створити систему оподаткування, в якій ті, хто отримують менше інших, сплачують і менші податки.  

{:}

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.