{:ru}Новый Трудовой кодекс Украины{:}{:ua}Новий Трудовий кодекс України{:}

{:ru}

В первом чтении ВРУ приняла новый проект Трудового кодекса Украины. Данный законопроект должен был принят в рамках либерализации безвизового режима с ЕС.

Основные изменения коснуться правил приема на работу сотрудников, которые заключаются в том, что в обязательном порядке будет заключение трудового договора между работодателем и сотрудником.

Если работодателю не нравиться возраст, пол, семейное положение или есть еще и другие причины, то сейчас сотрудник может легко оспорить данный вопрос. Ведь сейчас запрещено отказывать в приеме на работу по этим причинам.

Если сотрудник систематично и грубо нарушает правила техники безопасности или у него не достаточная квалификация, то его могут уволить.

Сейчас появляется возможность работать на дому, но только при условии, что работа буде выполнена в полном объеме, качественно и в срок. Оплачивается сверхурочная работа при письменном соглашении специалиста.

Если мужчина и женщина выполняют одинаковые обязанности и опыт работы у них одинаковый, то и заработная плата не должна у них отличаться.

Отпуск теперь будет увеличен до 28 дней.

Также одним из изменений в трудовой деятельности является отмена трудовых книжек. Данный законопроект был принят Кабинетом Министров Украины и передан парламенту для голосования. Исходя из слов министра экономического развития и торговли, такое изменение позволит упростить работу кадровых служб и отвечает международной практике.

{:}{:ua}

У першому читанні ВРУ прийняла новий проект Трудового кодексу України. Даний законопроект повинен бути прийнятий в рамках лібералізації безвізового режиму з ЄС.

Основні зміни торкнуться правил прийому на роботу співробітників, які полягають в тому, що в обов’язковому порядку буде підписання трудового договору між роботодавцем і співробітником.

Якщо роботодавцю не подобається вік, стать, сімейний стан або інші причини, то зараз співробітник може легко заперечити дане питання. Адже зараз заборонено відмовляти в прийомі на роботу з цих причин.

Якщо співробітник систематично і грубо порушує правила техніки безпеки чи у нього недостатня кваліфікація, то його можуть звільнити.

Зараз з’являється можливість працювати вдома, але тільки за умови, що робота буде виконана в повному обсязі, якісно і в строк. Оплачується понаднормова робота при письмовій угоді фахівця.

Якщо чоловік і жінка виконують однакові обов’язки і досвід роботи у них однаковий, то і заробітна плата не повинна у них відрізнятися.

Відпустка тепер буде збільшена до 28 днів.

Також одним з змін у трудовій діяльності є скасування трудових книжок. Даний законопроект був прийнятий Кабінетом Міністрів України і переданий парламенту для голосування. Виходячи зі слів міністра економічного розвитку і торгівлі, така зміна дозволить спростити роботу кадрових служб та відповідає міжнародній практиці.

{:}

{:ru}Новый Трудовой кодекс Украины{:}{:ua}Новий Трудовий кодекс України{:}: 1 комментарий

  • 24.12.2015 в 15:10
    Permalink

    А як тоді буде проводитись фіксація трудового стажу? Хоть і трудових книжок у Європі давно немає, але все-таки в нас все чітко фіксувіалось. Хто знає? Поясніть мені, будь ласка

    Ответ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.