{:ru}Представитель справедливой политики Украины{:}{:ua}Представник справедливої ​​політики України{:}

{:ru}

В нынешние время жители страны большинство политиков считают ворами, обманщиками, не способными что-то изменить в стране, чтобы хоть как-то улучшить жизнь народа. Бесспорно, не раз мы уже становились свидетелями того, как народные избранники не оправдывали наших ожиданий.

Но не нельзя всех судить одинаково. После событий, что происходили два года назад в Украине, очень многое поменялось. И это не только в стране, но и в сознании самих людей. В  политику Украины пришло много новых депутатов, которые не дали и не дают повода усомниться в выборе жителей.

Одним из таких представителей является Спорыш Иван Дмитриевич, народный депутат Украины, член фракции партии «Солидарность» — Блок Петра Порошенко, а также член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

Об Иване Дмитриевиче можно сказать то, что он никогда не желал никаких высоких должностей, даже невзирая на то, что у него были возможности.  Он принципиальный человек, гордый, настоящий. Иван Дмитриевич три месяца на майдане вместе со всеми отстаивал нашу независимость, но никогда об этом не говорил. Он просто делал то, что должен был делать. Иван Спорыш настоящий патриот Украины.

Иван Дмитриевич выступает автором одного из законопроектов «О социальной и правовой защите военнослужащих та членов их семей». Согласно закону всем военнослужащим, военнообязанным, которых призывали на учебные и специальные собрания, после выполнения ими боевых заданий полагается бесплатное прохождение психологической и медицинской реабилитации в соответствующих центрах, а также с возвращением стоимости проезда к ним.

«Медицинскую реабилитацию имеют право проходить военнослужащие по имеющимся решением военно-врачебной комиссии одновременно психологическая реабилитация в силовым структурам не регламентируется ни одним нормативно-правовым документом», — сказал Иван Спорыш.

{:}{:ua}

У нинішній час жителі країни більшість політиків вважають злодіями, шахраями, не здатними щось змінити в країні, щоб хоч якось поліпшити життя народу. Безперечно, не раз ми вже ставали свідками того, як народні обранці не виправдовували наших очікувань.

Але не можна всіх судити однаково. Після подій, що відбувалися два роки тому в Україні, дуже багато чого помінялося. І це не тільки в країні, а й у свідомості самих людей. У політику України прийшло багато нових депутатів, які не дали і не дають приводу засумніватися у виборі жителів.

Одним з таких представників є Спориш Іван Дмитрович, народний депутат України, член фракції партії «Солідарність» — Блок Петра Порошенка, а також член Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму.

Про Івана Дмитровича можна сказати те, що він ніколи не бажав ніяких високих посад, навіть незважаючи на те, що у нього були можливості. Він принципова людина, горда, справжня. Іван Дмитрович три місяці на майдані разом з усіма відстоював нашу незалежність, але ніколи про це не говорив. Він просто робив те, що повинен був робити. Іван Спориш справжній патріот України.

Іван Дмитрович виступає автором одного із законопроектів «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Відповідно до закону всім військовослужбовцям, військовозобов’язаним, яких закликали на навчальні та спеціальні збори, після виконання ними бойових завдань покладається безкоштовне проходження психологічної та медичної реабілітації у відповідних центрах, а також з поверненням вартості проїзду до них.

«Медичну реабілітацію мають право проходити військовослужбовці за наявним рішенням військово-лікарської комісії одночасно психологічна реабілітація в силовим структурам не регламентується жодним нормативно-правовим документом», — сказав Іван Спориш.

{:}

{:ru}Представитель справедливой политики Украины{:}{:ua}Представник справедливої ​​політики України{:}: 1 комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.