{:ru}Риск срыва программы финансирования{:}{:ua}Ризик зриву програми фінансування{:}

{:ru}

МВФ сделал предупреждение Украине, что ее могут ждать тяжелые времена. Так как есть риски, которые будут касаться реализации программы финансовой помощи для Украины.

Главным риском, на который обращает свое внимание представитель МВФ, является то, что Украина может принять бюджет, что будет не соответствовать тем условиям, которые прописаны программой МВФ.  

Но также представитель МВФ заявил, что по вопросу налоговой политики и расходов бюджета было достигнуто соглашение с министром финансов Украины. Сейчас только нужно ждать, какой бюджет будет подан и будут ли в нем сохранены все прежние договоренности для того, чтобы МВФ смог его поддержать.

Программа финансовой поддержки состоит в том, что Украина должна получать помощь в течении трех лет на общую сумму в $17,5 млрд. В нынешнем году уже был получен транш в размере $6,7 млрд, ожидаются еще два, но они под вопросом.

Также представитель МВФ напомнил о том, что Украина и Россия должны решить вопрос с реструктуризацией долга, который составляет $3 млрд, и прийти к общему соглашению по этому делу.

Что Украину будет ожидать в дальнейшем, пока не известно, поэтому остается только наблюдать за происходящими событиями.

{:}{:ua}

МВФ зробив попередження Україні, що її можуть чекати важкі часи. Так як є ризики, які стосуватимуться реалізації програми фінансової допомоги для України.

Головним ризиком, на який звертає свою увагу представник МВФ, є те, що Україна може прийняти бюджет, що буде не відповідати тим умовам, які прописані програмою МВФ.

Але також представник МВФ заявив, що з питання податкової політики і видатків бюджету було досягнуто згоди з міністром фінансів України. Зараз тільки потрібно чекати, який бюджет буде поданий і чи будуть в ньому збережені всі колишні домовленості для того, щоб МВФ зміг його підтримати.

Програма фінансової підтримки полягає в тому, що Україна повинна отримувати допомогу протягом трьох років на загальну суму в $ 17,5 млрд. У нинішньому році вже був отриманий транш у розмірі $ 6,7 млрд, очікуються ще два, але вони під питанням.

Також представник МВФ нагадав про те, що Україна і Росія повинні вирішити питання з реструктуризацією боргу, який становить $ 3 млрд, і прийти до спільної згоди у цій справі.

Що Україну буде чекати надалі, поки не відомо, тому залишається тільки спостерігати за подіями, що відбуваються.

{:}

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.