{:ru}Украина враг для ИГ?{:}{:ua}Україна ворог для ІД?{:}

{:ru}

Новости о террористических операциях мигом разлетаются по всей планете. Люди находятся в вечном ожидании очередного теракта, которые в последнее время стали, к сожалению, неодиночными случаями. 

Деятельность Исламского государства поставила «на уши» всю планету своим способом стирать границы не силой убеждения, а силой оружия.

Сторонники Исламского государства существуют во многих странах, а основными зонами влияния ИГ остаются Ирак, Сирия, Ливия, Египет и Нигерия.

Страны мира не могут просто стоять в стороне, и была создана антитеррористическая коалиция. С недавнего времени боевики и Украину включили в этот список, которая не имеет отношение к конфликту в Сирии.

«Это ваша коалиция дьяволов. С Ираном, Турцией и Россией, которые присоединились к борьбе, потому что неверные всегда объединяются, чтобы побороть правду», — заявил один из террористов.  Под это определение подпадают практически все народы, населяющие Землю, включая мусульман.

На данный момент на территории Египта находятся руководители украинской компании «iMarketing». Претензий со стороны ИГИЛа к украинцам, которые там находятся, нет. Остается только надеяться, что так будет и дальше. И 25 ноября на камеру удалось запечатлеть след от запуска ракеты, что можно увидеть на  видео. Куда эти ракеты были направлены, какая их цель – неизвестно, но понятно, что это сделано не с лучшими намерениями.

Члены ИГ говорят, что готовы отказаться от благ мирной жизни. Они убеждены, что излишества отдаляют их от Бога. «Чем сложнее ситуация, тем ближе мы к Аллаху», — говорят они. Члены Исламского государства обещают «разделить надвое США и стереть с лица земли страны Европы» ради построения своего халифата.

{:}{:ua}

Новини про терористичні операції миттєво розлітаються по всій планеті. Люди перебувають у вічному очікуванні чергового теракту, які останнім часом стали, на жаль, непоодинокими випадками.

Діяльність Ісламської держави поставила «на вуха» всю планету своїм способом прати кордони не силою переконання, а силою зброї.

Прихильники Ісламської держави існують у багатьох країнах, а основними зонами впливу ІД залишаються Ірак, Сирія, Лівія, Єгипет і Нігерія.

Країни світу не можуть просто стояти осторонь, і була створена антитерористична коаліція. З недавнього часу бойовики і Україну включили в цей список, яка не має відношення до конфлікту в Сирії.

«Це ваша коаліція дияволів. З Іраном, Туреччиною і Росією, які приєдналися до боротьби, бо невірні завжди об’єднуються, щоб побороти правду», — заявив один з терористів. Під це визначення підпадають практично всі народи, які населяють Землю, включаючи мусульман.

На даний момент на території Єгипту знаходяться керівники української компанії «iMarketing». Претензій з боку ІДІЛа до українців, які там перебувають, немає. Залишається тільки сподіватися, що так буде і далі. І 25 листопада на камеру вдалося сфотографувати слід від запуску ракети, що можна побачити на відео. Куди ці ракети були спрямовані, яка їх мета — невідомо, але зрозуміло, що це зроблено не з кращими намірами.

Члени ІД кажуть, що готові відмовитися від благ мирного життя. Вони переконані, що надмірності віддаляють їх від Бога. «Чим складніша ситуація, тим ближче ми до Аллаха», — кажуть вони. Члени Ісламської держави обіцяють «розділити надвоє США і стерти з лиця землі країни Європи» заради побудови свого халіфату.

{:}

{:ru}Украина враг для ИГ?{:}{:ua}Україна ворог для ІД?{:}: 1 комментарий

  • 27.11.2015 в 19:00
    Permalink

    Египетская армия проводит учения, что за паника…

    Ответ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.