ВГО «Інноваційний Фонд Народна ініціатива»

{:ru}ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ

                     «ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД НАРОДНА ІНІЦІАТИВА»

03062,м. Київ, пр-т. Перемоги 94/1, оф. 1,

Тел. +38(096)850-71-25 email: innovatfond@i.ua

cайт: inovat.in.ua

 КОД ЄДРПОУ 40174071

Вих. № 73-П   від  « 29 »  вересня   2016р.

Вхід. ВРУ № 230666 від 30.09.2016

                                                                                                    ГОЛОВІ

ВЕРХОВНОЇ  РАДИ  УКРАЇНИ

                                                                                                                     А.В. ПАРУБІЮ

 

                                                                                                                          ГОЛОВАМ

                                                                                                          ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ

                                                                                                                            ТА ГРУП                                                                                                                                                  

                                                                                                    

 

Шановні народні депутати України !

Наша організація разом з ГО “Всеукраїнське Об’єднання “Платформа Громадських Ініціатив”, ГО “Єдність Донбасу”, Українська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), ГО “ВІЛЬНА ГЕНЕРАЦІЯ”, Соціально-Християнська партія, ГО “Міжнародна асоціація термоенергетичних компаній”, в рядах яких нараховується десятки тисяч членів які на сьогодні свою діяльність базують на обґрунтуваннях, викладених в публікації ВГО “Інноваційний Фонд Народна Ініціатива” платформа діалогу громадянського суспільства з органами публічного управління” (скорочений варіант додається), доводимо до Вас що через необґрунтоване завищення цін на паливно-енергетичні ресурси та тарифів на комунальні послуги в рази в соціумі присутня думка, що Верховна Рада України разом з керівництвом держави обернена спиною до проблем народу і підтримує непрозорі схеми ціно та тарифоутворення які нав’язуються монополістами. Це дає масу підстав для політичних спекуляцій та підбурення протестних настроїв серед народу України.

Про ці настрої свідчать численні звернення профспілкових організацій, рішення обласних, районних, міських та селищних рад по організації  прозорої політики ціно та тарифоутворення на паливно-енергетичні ресурси та комунальні послуги в державі які приймалися за вимогами громад.  За останній час такі вимоги у великій кількості пройшли через всі Комітети Верховної Ради України, включаючи і профільні.

З метою  зменшення протестних настроїв населення потрібно негайно впроваджувати державний механізм, завдяки якому в найкоротший час може бути організовано введення прозорого ціно та тарифоутворення.

Таким державним механізмом є Єдина державна система моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги (далі ЄДСМ) яка була розроблена науковцями Інституту економіки та прогнозування, Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова та Інституту науково-практичних розробок комплексних систем НАН України ще у 2006 році за рекомендаціями Президії НАН України на доручення діючого на той час Уряду. До повного доопрацювання проекту ЄДСМ деякі її підсистеми в період з 1997р по 1999р успішно пройшли практичне впровадження у двох областях України – Запорізькій та Луганській.

На сьогодні в Україні функція організації системи моніторингу показників енергетичного балансу України та системи моніторингу за ефективним використання паливно-енергетичних ресурсів покладена на Держенергоефективності яке, на жаль, не має відповідної юридичної, методологічної, організаційно-технічної бази, а також фінансового та кадрового забезпечення для організації збору достовірної інформації в режимі реального часу та формування на цій основі енергетичного балансу країни, а також моніторингу динаміки його показників.

Неможливість впровадження ЄДСМ пов’язано з відсутністю діючого в державі Закону України Про Єдину державну систему моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги (реєстр. №4844 від 17.06.2016 р), який доопрацьовано та  вже вшосте внесено на розгляд Верховної Ради України (раніше двічі приймався в першому читанні).

Тепер про головне.

Проект Закону України “Про Єдину державну систему моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за  паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги” є “рамочним” та  у запропонованому вигляді представляє собою декларацію політичної волі держави щодо створення системи, яка стала б підвалиною для формування цивілізованого конкурентного ринку паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг в Україні, покликаного забезпечити формування адекватної реаліям цін на них, не допускаючи суб’єктивного маніпулювання  як заінтересованими господарюючими суб’єктами (монополістами), так і державою, запобігаючи формуванню тіньових схем отримання необґрунтованих надприбутків окремими ділками, структурних деформацій в економіці та фінансових дисбалансів у бюджетній системі. Час міфічних «економічно обґрунтованих тарифів», розрахунку яких ніхто ніколи не бачив в очі і шлях до яких, судячи з практики вітчизняного тарифоутворення, не має кінця, пройшов. Усі повинні платити справедливу, а такою є ринкова, ціну і забезпечити таку справедливість покликана саме ЄДСМ.

Впровадження ЄДСМ в Україні є дієвим механізмом по:

 

 3214123431241

 {:}{:ua}ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ

                     «ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД НАРОДНА ІНІЦІАТИВА»

03062,м. Київ, пр-т. Перемоги 94/1, оф. 1,

Тел. +38(096)850-71-25 email: innovatfond@i.ua

cайт: inovat.in.ua

 КОД ЄДРПОУ 40174071

Вих. № 73-П   від  « 29 »  вересня   2016р.

Вхід. ВРУ № 230666 від 30.09.2016

                                                                                                    ГОЛОВІ

ВЕРХОВНОЇ  РАДИ  УКРАЇНИ

                                                                                                                     А.В. ПАРУБІЮ

 

                                                                                                                          ГОЛОВАМ

                                                                                                          ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ

                                                                                                                            ТА ГРУП                                                                                                                                                  

                                                                                                    

 

 

Шановні народні депутати України !

 

 

Наша організація разом з ГО “Всеукраїнське Об’єднання “Платформа Громадських Ініціатив”, ГО “Єдність Донбасу”, Українська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), ГО “ВІЛЬНА ГЕНЕРАЦІЯ”, Соціально-Християнська партія, ГО “Міжнародна асоціація термоенергетичних компаній”, в рядах яких нараховується десятки тисяч членів які на сьогодні свою діяльність базують на обґрунтуваннях, викладених в публікації ВГО “Інноваційний Фонд Народна Ініціатива” платформа діалогу громадянського суспільства з органами публічного управління” (скорочений варіант додається), доводимо до Вас що через необґрунтоване завищення цін на паливно-енергетичні ресурси та тарифів на комунальні послуги в рази в соціумі присутня думка, що Верховна Рада України разом з керівництвом держави обернена спиною до проблем народу і підтримує непрозорі схеми ціно та тарифоутворення які нав’язуються монополістами. Це дає масу підстав для політичних спекуляцій та підбурення протестних настроїв серед народу України.

Про ці настрої свідчать численні звернення профспілкових організацій, рішення обласних, районних, міських та селищних рад по організації  прозорої політики ціно та тарифоутворення на паливно-енергетичні ресурси та комунальні послуги в державі які приймалися за вимогами громад.  За останній час такі вимоги у великій кількості пройшли через всі Комітети Верховної Ради України, включаючи і профільні.

З метою  зменшення протестних настроїв населення потрібно негайно впроваджувати державний механізм, завдяки якому в найкоротший час може бути організовано введення прозорого ціно та тарифоутворення.

 

 

Таким державним механізмом є Єдина державна система моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги (далі ЄДСМ) яка була розроблена науковцями Інституту економіки та прогнозування, Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова та Інституту науково-практичних розробок комплексних систем НАН України ще у 2006 році за рекомендаціями Президії НАН України на доручення діючого на той час Уряду. До повного доопрацювання проекту ЄДСМ деякі її підсистеми в період з 1997р по 1999р успішно пройшли практичне впровадження у двох областях України – Запорізькій та Луганській.

На сьогодні в Україні функція організації системи моніторингу показників енергетичного балансу України та системи моніторингу за ефективним використання паливно-енергетичних ресурсів покладена на Держенергоефективності яке, на жаль, не має відповідної юридичної, методологічної, організаційно-технічної бази, а також фінансового та кадрового забезпечення для організації збору достовірної інформації в режимі реального часу та формування на цій основі енергетичного балансу країни, а також моніторингу динаміки його показників.

Неможливість впровадження ЄДСМ пов’язано з відсутністю діючого в державі Закону України Про Єдину державну систему моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги (реєстр. №4844 від 17.06.2016 р), який доопрацьовано та  вже вшосте внесено на розгляд Верховної Ради України (раніше двічі приймався в першому читанні).

Тепер про головне.

Проект Закону України “Про Єдину державну систему моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за  паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги” є “рамочним” та  у запропонованому вигляді представляє собою декларацію політичної волі держави щодо створення системи, яка стала б підвалиною для формування цивілізованого конкурентного ринку паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг в Україні, покликаного забезпечити формування адекватної реаліям цін на них, не допускаючи суб’єктивного маніпулювання  як заінтересованими господарюючими суб’єктами (монополістами), так і державою, запобігаючи формуванню тіньових схем отримання необґрунтованих надприбутків окремими ділками, структурних деформацій в економіці та фінансових дисбалансів у бюджетній системі. Час міфічних «економічно обґрунтованих тарифів», розрахунку яких ніхто ніколи не бачив в очі і шлях до яких, судячи з практики вітчизняного тарифоутворення, не має кінця, пройшов. Усі повинні платити справедливу, а такою є ринкова, ціну і забезпечити таку справедливість покликана саме ЄДСМ.

 

 

Впровадження ЄДСМ в Україні є дієвим механізмом по:

 

 3214123431241

 {:}

ВГО «Інноваційний Фонд Народна ініціатива»: 6 комментариев

 • 27.08.2017 в 03:29
  Permalink

  Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this
  blog loading? I’m trying to determine if its a problem on my end or
  if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated.

  Ответ
 • 27.08.2017 в 09:53
  Permalink

  My brother suggested I may like this web
  site. He was once entirely right. This post actually made
  my day. You can not consider just how a lot time I had spent for this information! Thank you!

  Ответ
 • 27.08.2017 в 12:07
  Permalink

  Great beat ! I would like to apprentice whilst you amend your web site, how can i subscribe
  for a weblog website? The account aided me a acceptable deal.

  I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered shiny clear idea

  Ответ
 • 28.08.2017 в 06:28
  Permalink

  Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get
  there! Appreciate it

  Ответ
 • 28.08.2017 в 18:38
  Permalink

  Does your blog have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to shoot you an email.

  I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great blog and I look forward to seeing it
  develop over time.

  Ответ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.